• support@sinvest.online
 • 0888.91.91.98
 • 0888.91.91.98
 • Join group

Trái phiếu là gì? TẤT TẦN TẬT thông tin cơ bản về trái phiếu

Trái phiếu là gì? TẤT TẦN TẬT thông tin cơ bản về trái phiếu

Khi tham gia thị trường chứng khoán, ngoài việc đầu tư cổ phiếu chiếm phần lớn thì nhà đầu tư cũng có xu hướng chuyển dịch sang trái phiếu. Hiện nay, Trái phiếu được giao dịch rộng rãi và phổ biến hơn. Vậy Trái phiếu là gì? Phân loại và đặc điểm của trái phiếu là gì?

Cùng Sinvest tìm hiểu tất cả thông tin về trái phiếu trong bài viết dưới đây!

1. Trái phiếu là gì? (Bond là gì?)

Trái phiếu là gì?
Trái phiếu là gì?

Trái phiếu được phát hành bởi chính phủ và các tập đoàn khi họ muốn huy động tiền. Bằng cách mua trái phiếu, bạn đang cho người phát hành một khoản vay và họ đồng ý trả lại cho bạn mệnh giá của khoản vay vào một ngày cụ thể và trả cho bạn các khoản lãi định kỳ trong quá trình đó, thường là hai lần một năm.

Trái phiếu là đơn vị nợ doanh nghiệp do các công ty phát hành và được chứng khoán hóa dưới dạng tài sản có thể giao dịch.

Người nắm giữ bonds có quyền nhận lại khoản đầu tư ban đầu (tiền gốc) vào cuối thời hạn cho vay đã thỏa thuận (ngày đáo hạn) và không giống như cổ phiếu, trái chủ không tham gia vào sự phát triển trong tương lai của công ty. 

2. Đặc điểm của Trái phiếu là gì?

Minh họa
Trái phiếu

Sau khi hiểu sơ qua về khái niệm trái phiếu là gì, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về đặc điểm và các tổ chức phát hành TP.

Trái phiếu là một loại chứng khoán được chính phủ và các tập đoàn bán ra như một cách huy động tiền từ các nhà đầu tư. 

Do đó, từ quan điểm của người bán, việc bán trái phiếu là một cách để vay tiền. Từ quan điểm của người mua, mua trái phiếu là một hình thức đầu tư vì nó cho phép người mua được đảm bảo trả nợ gốc cũng như một dòng thanh toán lãi. 

Một số loại trái phiếu cũng mang lại những lợi ích khác, chẳng hạn như khả năng chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần trong cổ phiếu của công ty phát hành.

Thị trường trái phiếu có xu hướng biến động ngược chiều với lãi suất vì nó sẽ được giao dịch ở mức chiết khấu khi lãi suất tăng và ở mức cao khi lãi suất giảm.

2.1. Đặc điểm của trái phiếu

Hầu hết các TP đều có chung một số đặc điểm cơ bản bao gồm:

Trái phiếu là gì?
Đặc điểm của Trái phiếu là gì?
 • Mệnh giá: là số tiền mà trái phiếu sẽ có giá trị khi đáo hạn; nó cũng là số tiền tham chiếu mà tổ chức phát hành trái phiếu sử dụng khi tính toán các khoản thanh toán lãi. Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư mua một TP với giá 120.000 VND và một nhà đầu tư khác mua cùng một TP sau đó khi nó được giao dịch với giá chiết khấu là 90.000 VND. Khi trái phiếu đáo hạn, cả hai nhà đầu tư sẽ nhận được mệnh giá 100.000 VND của nó.
 • Lãi suất coupon: là lãi suất mà tổ chức phát hành trái phiếu sẽ trả trên mệnh giá của TP, được biểu thị bằng phần trăm.Ví dụ: lãi suất bonds 5% có nghĩa là trái chủ sẽ nhận được 5% x 100.000 VND mệnh giá = 5.000 VND mỗi năm.
 • Ngày thanh toán lãi: là ngày mà tổ chức phát hành trái phiếu sẽ thực hiện thanh toán lãi. Thanh toán có thể được thực hiện trong bất kỳ khoảng thời gian nào, nhưng tiêu chuẩn là thanh toán nửa năm một lần.
 • Ngày đáo hạn: là ngày mà trái phiếu sẽ đáo hạn và tổ chức phát hành sẽ thanh toán cho trái chủ mệnh giá của trái phiếu.
 • Giá phát hành: là giá mà người phát hành trái phiếu ban đầu bán. Trong nhiều trường hợp, trái phiếu được phát hành với mệnh giá .

Hai đặc điểm của trái phiếu: chất lượng tín dụng và thời gian đáo hạn là những yếu tố chính quyết định lãi suất tp.

Nếu tổ chức phát hành có xếp hạng tín dụng kém, rủi ro vỡ nợ sẽ lớn hơn và những trái phiếu này phải trả lãi nhiều hơn. Bonds có thời gian đáo hạn rất dài cũng thường trả lãi suất cao hơn. Khoản bồi thường cao hơn này là do người nắm giữ bonds phải đối mặt với rủi ro lãi suất và lạm phát nhiều hơn trong một thời gian dài.

2.2. Định giá trái phiếu và Lợi suất trái phiếu là gì?

Định giá trái phiếu: Trái phiếu được định giá trên thị trường thứ cấp dựa trên mệnh giá hoặc mệnh giá của chúng. Trái phiếu có giá cao hơn mệnh giá – được cho là giao dịch ở mức cao, trong khi trái phiếu có giá thấp hơn mệnh giá – dưới mệnh giá – giao dịch ở mức chiết khấu. 

Giống như bất kỳ tài sản nào khác, giá trái phiếu phụ thuộc vào cung và cầu. Nhưng xếp hạng tín dụng và lãi suất thị trường cũng đóng vai trò lớn trong việc định giá.

 • Xem xét xếp hạng tín dụng: Trái phiếu được xếp hạng cao trả lãi coupon nhỏ hơn (lãi suất cố định thấp hơn) so với trái phiếu được xếp hạng thấp. Có nghĩa là trái phiếu có lợi suất thấp hơn, mang lại cho bạn lợi tức đầu tư thấp hơn. 
 • Những thay đổi về lãi suất thị trường làm tăng thêm sự phức tạp. Khi lãi suất thị trường tăng, lợi suất trái phiếu cũng tăng theo, làm giảm giá trái phiếu. 
Lợi suất trái phiếu
Lợi suất trái phiếu

Lợi suất trái phiếu: là thước đo lợi nhuận của nó. Lợi suất được tính bằng cách sử dụng giá thị trường hiện tại của trái phiếu (không phải giá trị gốc) và lãi suất trái phiếu.

Ví dụ: một trái phiếu được mua với mệnh giá 100.000 VND với lãi suất trái phiếu là 5% trả lại 5.000 VND hàng năm, vì vậy lợi tức của nó là 5%.

Nếu trái chủ sau đó bán trái phiếu cho một nhà đầu tư khác với giá cao hơn là 110.000 VND, thì trái phiếu vẫn sẽ trả lại 5.000 VND hàng năm, nhưng lợi suất của nó sẽ thấp hơn. 

Lợi tức mới sẽ là 5.000/110.000 = 4,5%

Nếu trái phiếu tương tự được bán với giá 90.000 VND, lợi suất sẽ là 5,5%.

Do đó, vì ngày đáo hạn và lãi suất trái phiếu không đổi, nên lợi suất chỉ thay đổi dựa trên giá thị trường của một trái phiếu nhất định.

3. Phân loại trái phiếu

Trái phiếu có sẵn cho các nhà đầu tư có nhiều loại khác nhau. Chúng có thể được phân tách theo tỷ lệ hoặc loại tiền lãi hoặc thanh toán phiếu lãi, do người phát hành thu hồi hoặc do chúng có các thuộc tính khác. Dưới đây, chúng tôi liệt kê một số biến thể phổ biến nhất:

 Phân loại trái phiếu - Trái phiếu là gì?
Phân loại trái phiếu

3.1. Phân loại theo tổ chức phát hành

 • Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi các công ty. Trong nhiều trường hợp, các công ty phát hành trái phiếu hơn là tìm kiếm các khoản vay ngân hàng để trả nợ vì thị trường trái phiếu đưa ra các điều khoản có lợi hơn và lãi suất thấp hơn.
 • Trái phiếu đô thị được phát hành bởi các tiểu bang và đô thị. Một số trái phiếu đô thị cung cấp thu nhập coupon miễn thuế cho các nhà đầu tư.
 • Trái phiếu chính phủ chẳng hạn như trái phiếu do Kho bạc Hoa Kỳ phát hành. Trái phiếu do Kho bạc phát hành có kỳ hạn một năm hoặc ít hơn được gọi là “Bi phiếu”, trái phiếu phát hành có kỳ hạn từ 1 đến 10 năm được gọi là “kỳ phiếu” và trái phiếu phát hành có kỳ hạn trên 10 năm được gọi là “trái phiếu”. Toàn bộ loại trái phiếu do kho bạc chính phủ phát hành thường được gọi chung là ” kho bạc “. Trái phiếu chính phủ do chính phủ quốc gia phát hành có thể được gọi là nợ quốc gia.

3.2. Phân loại theo lợi tức trái phiếu

 • Trái phiếu có lãi suất cố định: Trái phiếu mà lãi suất trái phiếu không thay đổi trong suốt quá trình hoặc thời hạn đầu tư, nó được gọi là Trái phiếu có lãi suất cố định.
 • Trái phiếu có lãi suất thả nổi: Trái phiếu có lãi suất trái phiếu thay đổi trong thời hạn đầu tư, khi đó nó được gọi là Trái phiếu có lãi suất thả nổi.
 • Trái phiếu không lãi suất (Zero -Coupon): Trái phiếu không lãi suất không thanh toán các khoản thanh toán phiếu lãi và thay vào đó được phát hành với mức chiết khấu so với mệnh giá của chúng sẽ tạo ra tiền lãi sau khi trái chủ được thanh toán đầy đủ mệnh giá khi trái phiếu đáo hạn. Tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ là trái phiếu không lãi suất.

3.3. Phân loại theo tính chất trái phiếu

Minh họa: Phân loại theo tính chất
Minh họa: Phân loại theo tính chất
 • Trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu có thể chuyển đổi là công cụ nợ có quyền chọn kèm theo cho phép người sở hữu trái phiếu chuyển khoản nợ của họ thành cổ phiếu (vốn chủ sở hữu) tại một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào các điều kiện nhất định như giá cổ phiếu.
 • Trái phiếu không thể chuyển đổi: Không thể chuyển khoản nợ thành cổ phiếu
 • Trái phiếu có thể mua lại (Callable Bond): Trái phiếu có thể mua lại là trái phiếu có thể được công ty “gọi lại” trước khi đáo hạn. Trái phiếu có thể thu hồi sẽ rủi ro hơn đối với người mua trái phiếu vì trái phiếu có nhiều khả năng được thu hồi hơn khi nó tăng giá trị. Hãy nhớ rằng, khi lãi suất giảm, giá trái phiếu tăng. Do đó, trái phiếu có thể thu hồi không có giá trị bằng trái phiếu không thể thu hồi với cùng kỳ hạn, xếp hạng tín dụng và lãi suất trái phiếu.
 • Trái phiếu có thể bán lại (Puttable Bond): Một trái phiếu có thể bán lại cho phép các trái chủ đặt hoặc bán lại trái phiếu cho công ty trước khi nó đáo hạn. Điều này có giá trị đối với các nhà đầu tư lo lắng rằng trái phiếu có thể giảm giá trị hoặc nếu họ nghĩ rằng lãi suất sẽ tăng và họ muốn lấy lại tiền gốc trước khi trái phiếu giảm giá trị.

3.4. Phân loại theo phương thức đảm bảo

 • Trái phiếu có tài sản đảm bảo: Trái phiếu được dùng các tài sản cố định như máy móc, thiết bị, bất động sản hay cổ phiếu làm khoản đảm bảo khi phát hành nhằm đảm bảo trong trường hợp tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán thì trái chủ có quyền thu hồi tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.
 • Trái phiếu không có tài sản đảm bảo có tính chất ngược lại, nó không được đảm bảo bằng bất cứ tài sản cố định hoặc bên tài chính thứ ba nào nên mức độ rủi ro cao hơn.

4. Điều kiện phát hành trái phiếu là gì?

 Điều kiện phát hành trái phiếu là gì?
Điều kiện phát hành trái phiếu là gì?

Điều kiện chào phát hành phiếu ra công chúng bao gồm:

– Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm;

– Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua;

– Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;

– Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

– Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

– Tổ chức phát hành hoặc trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong các trường hợp sau.

– Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

5. Có nên đầu tư trái phiếu?

Đầu tư vào trái phiếu thường có rủi ro thấp hơn so với đầu tư vào cổ phiếu.

Trái phiếu là một loại chứng khoán được chính phủ và các tập đoàn bán ra như một cách huy động tiền từ các nhà đầu tư. Do đó, từ quan điểm của người bán, việc bán trái phiếu là một cách để vay tiền. 

Từ quan điểm của người mua, mua trái phiếu là một hình thức đầu tư vì nó cho phép người mua được đảm bảo trả nợ gốc cũng như một dòng thanh toán lãi. Một số loại trái phiếu cũng mang lại những lợi ích khác, chẳng hạn như khả năng chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần trong cổ phiếu của công ty phát hành.

Bonds là gì?
Trái phiếu – Bonds là gì?

Thị trường trái phiếu có xu hướng biến động ngược chiều với lãi suất vì trái phiếu sẽ được giao dịch ở mức chiết khấu khi lãi suất tăng và ở mức cao khi lãi suất giảm.

Nếu trái phiếu được giữ đến ngày đáo hạn, chúng sẽ trả lại toàn bộ số tiền gốc vào cuối cùng, cùng với các khoản thanh toán lãi được thực hiện trong quá trình thực hiện. Do đó, trái phiếu thường tốt cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập và những người muốn bảo toàn vốn. 

Trái phiếu thường chiếm một phần trong danh mục đầu tư lành mạnh.

Cụ thể về Ưu điểm và nhược điểm của đầu tư trái phiếu là gì?

5.1. Ưu điểm của đầu tư trái phiếu là gì?

 • Lợi tức đầu tư là cố định . Bạn nhận được một mức lãi suất cố định và tiền gốc của bạn được trả lại khi trái phiếu đáo hạn. Bạn biết chính xác lợi nhuận của bạn sẽ là bao nhiêu. Trái phiếu, còn được gọi là công cụ thu nhập cố định, là chứng chỉ nợ được bán cho các nhà đầu tư để huy động vốn. Trái phiếu trả một khoản thanh toán lãi cố định khi trả nợ gốc khi đáo hạn.
 • Ít rủi ro hơn so với chứng khoán . Bên cạnh việc nhận được tiền lãi đầu tư cụ thể, trái chủ được thanh toán trước so với cổ đông trong trường hợp thanh lý.
 • Ít biến động hơn . Giá trị của trái phiếu có thể dao động theo tỷ lệ lạm phát và lãi suất hiện tại nhưng nhìn chung ổn định hơn so với cổ phiếu.
 • Trái phiếu có xếp hạng rõ ràng . Không giống như cổ phiếu, trái phiếu được xếp hạng phổ biến bởi các cơ quan xếp hạng tín dụng như Standard & Poor’s và Moody’s. Điều này giúp các nhà đầu tư yên tâm hơn khi chọn một trái phiếu nhưng có lẽ bạn vẫn muốn tiến hành nghiên cứu và thẩm định của riêng mình trước khi đầu tư.
Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm và nhược điểm

5.2. Rủi ro của đầu tư trái phiếu là gì?

 • Lợi tức đầu tư là cố định . Mặc dù điều này mang lại sự an toàn cao hơn cho các nhà đầu tư, nhưng nó cũng là một bất lợi khi bạn từ bỏ lợi nhuận tiềm năng cao hơn nếu bạn đầu tư vào vốn chủ sở hữu.
 • Số tiền lớn hơn của đầu tư cần thiết . Mặc dù một số trái phiếu có thể được mua với số tiền tương đối thấp (100.000 VND ), nhưng một số trái phiếu có thể yêu cầu số tiền lớn hơn, điều này có thể khiến chúng nằm ngoài tầm với của một số nhà đầu tư.
 • Ít thanh khoản hơn so với cổ phiếu . Một số trái phiếu có thể có tính thanh khoản cao như trái phiếu do Kho bạc Hoa Kỳ và các tập đoàn lớn phát hành, nhưng trái phiếu do một công ty nhỏ hơn, kém ổn định về tài chính phát hành có thể kém thanh khoản hơn vì có ít người sẵn sàng mua chúng hơn. Trái phiếu có mệnh giá rất cao cũng sẽ ít thanh khoản hơn do nhóm người mua tiềm năng nhỏ hơn.
 • Tiếp xúc trực tiếp với rủi ro lãi suất . Lãi suất ảnh hưởng đến giá trị của trái phiếu trực tiếp hơn so với cổ phiếu. Nếu bạn có kế hoạch chỉ nhận các khoản thanh toán lãi và giữ trái phiếu đến ngày đáo hạn, điều này có thể không liên quan đến bạn. Nhưng nếu không, các trái chủ phải đối mặt với rủi ro lãi suất nhiều hơn.

6. Có thể mua bán trái phiếu ở đâu?

Có thể mua bán trái phiếu ở đâu?
Có thể mua bán trái phiếu ở đâu?

Khác với giao dịch trực tuyến và nhanh chóng như cổ phiếu, để mua trái phiếu bạn cần phải phiếu bạn cần phải ‘qua quầy’, vì vậy các nhà đầu tư muốn mua và bán trái phiếu sẽ tìm đến một nhà môi giới đóng vai trò trung gian giữa các bên. 

Trong thị trường trái phiếu, các bên thường là các nhà đầu tư tổ chức, chẳng hạn như các công ty quản lý quỹ hoặc quỹ đầu tư quốc gia. Thông thường, giao dịch trái phiếu thường có quy mô lớn hơn so với giao dịch cổ phiếu; trái phiếu thường có mức đầu tư tối thiểu. 

 • Đối với trái phiếu Chính phủ phát hành lần đầu bằng hình thức đấu thầu, chỉ có các ngân hàng thương mại và Tổ chức tài chính mới được tham gia đấu thầu để mua. Hoặc mua trái phiếu chính phủ phát hành thông qua công ty bảo lãnh hoặc đại lý hoặc bán lẻ.
 • Trái phiếu mới: Bạn có thể mua trái phiếu trong đợt chào bán tp ban đầu của họ thông qua nhiều tài khoản môi giới trực tuyến .
 • Thị trường thứ cấp: Tài khoản môi giới của bạn có thể cung cấp tùy chọn mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp.
 • Quỹ tương hỗ: Bạn có thể mua cổ phần của quỹ trái phiếu. Các quỹ tương hỗ này thường mua nhiều loại trái phiếu dưới sự bảo trợ của một chiến lược cụ thể. Chúng bao gồm các quỹ trái phiếu dài hạn hoặc TP doanh nghiệp có năng suất cao, trong số nhiều chiến lược khác. Các quỹ trái phiếu tính phí quản lý để bồi thường cho các nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ.
 • ETF trái phiếu: Bạn có thể mua và bán cổ phiếu của ETF giống như cổ phiếu. ETF trái phiếu thường có phí thấp hơn quỹ tương hỗ trái phiếu.

Trái phiếu thường được coi là khoản đầu tư phức tạp hơn so với cổ phiếu, vì vậy các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường không tham gia trực tiếp vào các giao dịch này – có một thị trường TP bán lẻ, nhưng nó rất nhỏ so với thị trường TP tổ chức.

Vì vậy, đây là một lĩnh vực khó khăn hơn một chút của thị trường để các nhà đầu tư tham gia trực tiếp (trái ngược với việc đầu tư vào các quỹ mua trái phiếu), vì mua và bán trái phiếu là một quá trình phức tạp hơn một chút so với mua và bán cổ phiếu.

7. Các chiến lược đầu tư trái phiếu là gì?

Do tính an toàn và biến động không quá mãnh liệt như cổ phiếu, nếu bạn muốn đầu tư trái phiếu hiệu quả hãy tham khảo các phương án dưới đây.

7.1. Đa dạng hóa danh mục đầu tư

 Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Một số mục tiêu đầu tư của bạn có thể đến sớm hơn mục tiêu dài hạn như nghỉ hưu, chẳng hạn như tổ chức đám cưới hoặc mua nhà. Tùy thuộc vào mục tiêu của bạn bao xa, bạn có thể muốn nắm giữ hỗn hợp cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt.

Sau khi bạn chọn phân bổ tài sản của mình, trừ khi có điều gì đó thay đổi với mục tiêu hoặc khoảng thời gian của bạn, hãy kiên trì với phân bổ hiện tại của bạn.

Nếu kế hoạch của bạn đã bao gồm việc phân bổ trái phiếu, hãy cân nhắc chuyển sang trái phiếu có thời hạn dài hơn. Đó là bởi vì trái phiếu có kỳ hạn dài hơn có xu hướng nhạy cảm hơn với những thay đổi về lãi suất.

7.2. Xem xét các thông tin về biến động lãi suất

Luôn luôn nghe ngóng thị trường. Do Thị trường trái phiếu có xu hướng biến động ngược chiều với lãi suất vì trái phiếu sẽ được giao dịch ở mức chiết khấu khi lãi suất tăng và ở mức cao khi lãi suất giảm.

Đây là lý do tại sao tuyên bố nổi tiếng rằng giá trái phiếu thay đổi tỷ lệ nghịch với lãi suất. Khi lãi suất tăng, giá trái phiếu giảm để có tác dụng cân bằng lãi suất trên trái phiếu với lãi suất hiện hành và ngược lại.

Hãy xem xét thời điểm mua thích hợp và chuẩn bị kế hoặc cho thời gian nắm giữ.

7.3. Chọn trái phiếu chất lượng

Chọn trái phiếu chất lượng

Tất cả các trái phiếu đều có rủi ro vỡ nợ. Nếu một tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc chính phủ tuyên bố phá sản, điều đó có nghĩa là họ có thể sẽ không thực hiện được các nghĩa vụ đối với trái phiếu của mình, khiến các nhà đầu tư khó lấy lại tiền gốc.

Xếp hạng tín dụng trái phiếu giúp bạn hiểu rủi ro vỡ nợ liên quan đến các khoản đầu tư trái phiếu của mình. Họ cũng đề xuất khả năng tổ chức phát hành sẽ có thể trả cho các nhà đầu tư lãi suất trái phiếu một cách đáng tin cậy.

8. Tổng kết

Qua bài viết trên, bạn đọc đã có cái nhìn tổng quan về trái phiếu là gì cũng như những ưu nhược điểm khi đầu tư trái phiếu. Đối với các nhà đầu tư chưa quen với thị trường trái phiếu, các cố vấn tài chính có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc và hướng dẫn cũng như các khuyến nghị và lời khuyên đầu tư cụ thể. 

Nếu có bất kỳ thông tin gì về trái phiếu, bạn có thể để lại bình luận nhằm chia sẻ những thông tin về hình thức đầu tư này.

Theo dõi thêm các bài viết kiến thức mà Sinvest đã thực hiện để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!

Những câu hỏi thường gặp

1. Mối quan hệ giữa giá trái phiếu và lãi suất là gì?

Giá trái phiếu tỷ lệ nghịch với biến động lãi suất. Vì vậy, nếu lãi suất tăng, giá trái phiếu giảm và ngược lại.

2. Có nên đầu tư vào trái phiếu?

Trái phiếu có lịch sử bảo thủ hơn và ít biến động hơn so với cổ phiếu, nhưng vẫn có rủi ro. Ví dụ, có rủi ro tín dụng mà tổ chức phát hành trái phiếu sẽ vỡ nợ. Ngoài ra còn có rủi ro lãi suất , trong đó giá trái phiếu có thể giảm nếu lãi suất tăng.

3. Cái nào Lớn hơn, Thị trường Chứng khoán hay Thị trường Trái phiếu?

Thị trường trái phiếu thực sự lớn hơn nhiều so với thị trường chứng khoán xét về tổng giá trị thị trường.

5/5 - 6 bình chọn

VÕ LIÊN

“You have to fight the bad days to earn the best days”

Chưa có bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.
By commenting you accept the Privacy Policy