• support@sinvest.online
 • 0888.91.91.98
 • 0888.91.91.98
 • Join group

ROCE là gì? Công thức & Vai trò QUAN TRỌNG với Nhà đầu tư

ROCE là gì? Công thức & Vai trò QUAN TRỌNG với Nhà đầu tư

ROCE là gì? Hãy khám phá chỉ số quan trọng trong lĩnh vực tài chính này và tìm hiểu cách nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp. ROCE (viết tắt của Return on Capital Employed) là một chỉ số đo lường hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp dựa trên vốn đầu tư.

Với công thức đơn giản, ROCE cho phép nhà đầu tư và quản lý đánh giá khả năng sinh lời và hiệu quả sử dụng vốn. Bài viết này SINVEST sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ROCE và tầm quan trọng của nó trong quyết định đầu tư.

Đừng bỏ qua cơ hội để trở thành chuyên gia tài chính với ROCE!

1. ROCE là gì?

ROCE (viết tắt của Return on Capital Employed) có nghĩa tỷ lệ thu nhập trên vốn sử dụng. Đây là một chỉ số tài chính quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, được sử dụng để đo lường hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp dựa trên mức độ hiệu quả trong việc sử dụng vốn đầu tư.

ROCE là gì?
ROCE là gì?

Chỉ số ROCE đo lường khả năng của doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận từ số vốn đã đầu tư. Nếu ROCE cao, điều đó cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng số vốn của mình một cách hiệu quả và tạo ra lợi nhuận cao. Trong khi đó, nếu ROCE thấp, có thể cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng số vốn không hiệu quả hoặc không tạo ra lợi nhuận đủ lớn từ số vốn đã đầu tư.

ROCE thường được so sánh với lãi suất tiền gửi ngân hàng hoặc lợi suất đầu tư tương tự để đánh giá xem doanh nghiệp có đáng đầu tư hay không. Nếu ROCE cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng hoặc lợi suất đầu tư, điều này cho thấy doanh nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận tốt hơn so với các lựa chọn đầu tư khác.

2. Công thức tính ROCE

Công thức tính ROCE khá đơn giản. Đầu tiên, ta cần lấy lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp. Lợi nhuận trước thuế này bao gồm tổng lợi nhuận sau khi trừ đi các khoản thuế và chi phí lãi vay. Tiếp theo, ta sẽ chia lợi nhuận trước thuế này cho tổng vốn đầu tư đã sử dụng trong doanh nghiệp.

Tổng vốn đầu tư bao gồm cả vốn sở hữu và vốn vay.

Cụ thể, công thức tính ROCE như sau:

Trong đó:

 • EBIT: Đây là lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh trước khi trừ đi các khoản thuế và chi phí lãi vay. Lợi nhuận này thường được tìm thấy trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là trong phần “Lợi nhuận trước thuế” hoặc “Lợi nhuận gộp”.
 • Vốn sử dụng: Đây là tổng số vốn mà doanh nghiệp đã đầu tư vào hoạt động kinh doanh. Số vốn này thường bao gồm tài sản cố định và vốn làm việc (tổng tài sản trừ đi nợ). Số liệu này có thể được tìm thấy trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, chẳng hạn trong phần “Tổng tài sản” hoặc “Bảng cân đối kế toán”.

Ví dụ:

Giả sử có một công ty sản xuất có lợi nhuận trước thuế và lãi là 500.000 USD với số vốn đã đầu tư vào hoạt động kinh doanh là 2.000.000 USD.

Áp dụng công thức ROCE, ta có:

ROCE = 500.000 / 2.000.000 = 0.25

Trong trường hợp này, ROCE sẽ là 0.25 hoặc 25%. Điều này cho thấy công ty đã tạo ra 25% lợi nhuận trên số vốn đã đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

Nếu so sánh ROCE của công ty này với lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện tại, giả sử là 5%, ta có thể kết luận rằng công ty đạt được mức lợi nhuận cao hơn so với lãi suất tiền gửi ngân hàng. Điều này cho thấy công ty sử dụng vốn một cách hiệu quả và tạo ra lợi nhuận hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư.

3. Ý nghĩa của chỉ số ROCE là gì?

Ý nghĩa QUAN TRỌNG của chỉ số ROCE là đánh giá khả năng của một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận từ số vốn đã đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

Ý nghĩa chỉ số ROCE
Ý nghĩa chỉ số ROCE

Dưới đây là một số ý nghĩa quan trọng của chỉ số ROCE:

 • Đo lường hiệu suất đầu tư vốn: ROCE cho phép nhà đầu tư và người quan tâm đánh giá hiệu suất đầu tư vốn của doanh nghiệp. Chỉ số này cho thấy mức độ hiệu quả mà doanh nghiệp sử dụng số vốn đã đầu tư và khả năng tạo ra lợi nhuận từ các nguồn vốn đó.
 • So sánh với mức lãi suất hoặc lợi suất đầu tư khác: ROCE cung cấp một cơ sở để so sánh hiệu suất tài chính của doanh nghiệp với các lựa chọn đầu tư khác như lãi suất tiền gửi ngân hàng hoặc lợi suất đầu tư tương tự. Nếu ROCE cao hơn mức lãi suất hoặc lợi suất đầu tư, điều đó cho thấy doanh nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận tốt hơn so với các lựa chọn đầu tư khác.
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn: ROCE đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Một ROCE cao cho thấy doanh nghiệp sử dụng số vốn một cách hiệu quả và có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn từ số vốn đã đầu tư. Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp quản lý tài nguyên và hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.
 • Đo lường khả năng tạo lợi nhuận: ROCE cho thấy khả năng của doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận từ số vốn đã đầu tư. Một ROCE cao cho thấy doanh nghiệp có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
 • Định hướng quyết định đầu tư: ROCE có thể được sử dụng để định hướng quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Nếu ROCE thấp, điều đó có thể cho thấy một phần hoặc toàn bộ số vốn đầu tư đang không hiệu quả. Doanh nghiệp có thể sử dụng ROCE để xác định những lĩnh vực hoặc dự án cần cải thiện để tăng hiệu suất và tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Tóm lại, ROCE là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính giúp đánh giá hiệu suất và lợi nhuận của doanh nghiệp từ số vốn đã đầu tư. Nó cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá và định hướng quyết định đầu tư và phát triển của doanh nghiệp.

4. Ưu – Nhược điểm của chỉ số ROCE

Chỉ số ROCE là một công cụ tài chính hữu ích để đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng có những ưu điểm và nhược điểm cần được lưu ý.

Ưu - Nhược điểm của ROCE
Ưu – Nhược điểm của ROCE

Dưới đây là trình bày chi tiết về những ưu và nhược điểm của chỉ số ROCE:

#1. Ưu điểm

 • Đo lường hiệu quả sử dụng vốn: ROCE cho phép đánh giá mức độ hiệu quả trong việc sử dụng vốn đầu tư của doanh nghiệp. Nó cho biết mức độ sinh lời mà doanh nghiệp đạt được từ mỗi đơn vị vốn đầu tư.
 • So sánh giữa các doanh nghiệp: ROCE cho phép so sánh hiệu suất tài chính giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành. Điều này giúp nhà đầu tư và quản lý có cái nhìn tổng thể về hiệu suất của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh.
 • Đo lường sự bền vững: ROCE cung cấp thông tin về khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định trong dài hạn. Nếu ROCE duy trì ở mức cao trong nhiều năm, điều này có thể cho thấy doanh nghiệp có khả năng duy trì và tăng trưởng lợi nhuận.

#2. Nhược điểm

 • Không phản ánh các yếu tố ngoại vi: ROCE không đánh giá được các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hiệu suất tài chính như thị trường, kinh tế hoặc chính sách. Nó chỉ tập trung vào hiệu suất tài chính nội bộ của doanh nghiệp.
 • Không phân biệt giữa các ngành công nghiệp: ROCE không cung cấp thông tin về hiệu suất tài chính của doanh nghiệp so với ngành công nghiệp mà nó hoạt động. Điều này có thể khiến so sánh ROCE giữa các doanh nghiệp trong các ngành khác nhau trở nên không chính xác.
 • Phụ thuộc vào quyết định kế toán: ROCE phụ thuộc vào quyết định kế toán của doanh nghiệp. Các quyết định về cách tính toán lợi nhuận và vốn đầu tư có thể ảnh hưởng đến kết quả ROCE và làm cho so sánh giữa các doanh nghiệp trở nên không nhất quán.

Tóm lại, ROCE là một công cụ quan trọng để đo lường hiệu suất tài chính của doanh nghiệp, nhưng cần được sử dụng cùng với các chỉ số và phân tích khác để có cái nhìn tổng thể và chính xác hơn về hiệu suất và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

5. Một số lưu ý khi sử dụng ROCE

Khi sử dụng chỉ số ROCE, có một số lưu ý quan trọng cần được xem xét để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và giới hạn của chỉ số này.

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng ROCE:

 • ROCE có thể có mức đánh giá khác nhau trong từng ngành công nghiệp. Vì vậy, khi so sánh ROCE giữa các doanh nghiệp, hãy xem xét ngành công nghiệp mà doanh nghiệp hoạt động trong đó. Các ngành công nghiệp khác nhau có yêu cầu vốn và lợi nhuận khác nhau.
 • Để đánh giá ROCE của một doanh nghiệp, nên so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành hoặc các công ty có cùng mô hình kinh doanh. Điều này giúp hiểu được vị trí của doanh nghiệp trong ngành và đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận so với đối thủ cạnh tranh.
 • ROCE chỉ là một chỉ số tài chính, và nó không cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về hiệu suất kinh doanh của một doanh nghiệp. Khi sử dụng ROCE, hãy xem xét các yếu tố bổ sung như tỉ lệ lợi nhuận gộp, lãi suất vay, chu kỳ kinh doanh và các yếu tố kinh doanh khác để có cái nhìn tổng quan.
 • ROCE có thể thay đổi theo thời gian và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như biến động của thị trường, sự thay đổi trong ngành công nghiệp, chiến lược kinh doanh và sự mở rộng hoặc thu hẹp hoạt động. Vì vậy, quan sát xu hướng ROCE theo thời gian và so sánh với các năm trước có thể cung cấp cái nhìn sâu hơn về hiệu suất của doanh nghiệp.
 • ROCE là một trong nhiều chỉ số tài chính quan trọng để đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp. Khi phân tích tài chính, hãy xem xét các chỉ số khác như ROI (Return on Investment), ROA (Return on Assets), và ROE (Return on Equity) để có cái nhìn toàn diện về hiệu suất và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Những lưu ý trên giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng ROCE và cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về hiệu suất và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng ROCE chỉ là một công cụ phân tích và nên được xem xét kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.

6. So sánh ROCE và ROE

Dưới đây là một bảng so sánh chi tiết giữa chỉ số ROCE (Return on Capital Employed) và ROE (Return on Equity):

Chỉ sốROCE (Return on Capital Employed)ROE (Return on Equity)
Định nghĩaĐo lường hiệu suất tài chính của doanh nghiệp dựa trên việc sử dụng vốn đầu tưĐo lường hiệu suất tài chính của doanh nghiệp dựa trên việc sử dụng vốn sở hữu
Công thứcLợi nhuận trước thuế / Tổng vốn đầu tư x 100%Lợi nhuận sau thuế / Vốn sở hữu x 100%
Ý nghĩaCho biết mức độ sinh lời mà doanh nghiệp đạt được từ mỗi đơn vị vốn đầu tưCho biết mức độ sinh lời mà doanh nghiệp đạt được từ mỗi đơn vị vốn sở hữu
Phạm vi đánh giáĐánh giá hiệu suất tài chính của toàn bộ vốn đầu tư (bao gồm vốn sở hữu và vốn vay)Đánh giá hiệu suất tài chính chỉ dựa trên vốn sở hữu
Ưu điểm– Cho cái nhìn tổng thể về hiệu suất sử dụng vốn đầu tư
– So sánh hiệu suất giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành
– Phản ánh hiệu suất tài chính từ việc sử dụng vốn sở hữu
– Tập trung vào lợi nhuận gắn kết với vốn sở hữu
Nhược điểm– Không phản ánh các yếu tố ngoại vi
– Không phân biệt giữa các ngành công nghiệp
– Không đánh giá được hiệu suất sử dụng vốn đầu tư
– Có thể bị ảnh hưởng bởi việc tăng vốn sở hữu bằng vay nợ

Như vậy, ROCE và ROE có mục tiêu đo lường và ý nghĩa khác nhau. ROCE tập trung vào hiệu suất sử dụng cả vốn sở hữu và vốn vay, trong khi ROE chỉ tập trung vào hiệu suất sử dụng vốn sở hữu. Việc sử dụng cả hai chỉ số này sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

7. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về ROCE là gì? và ý nghĩa của nó trong đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp. ROCE là một chỉ số quan trọng giúp đo lường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và khả năng tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Với hiểu biết về ROCE và cách nó tác động đến doanh nghiệp, bạn sẽ có lợi thế trong việc đưa ra quyết định kinh doanh thông minh.

Hãy áp dụng ROCE vào phân tích tài chính và theo dõi nó theo thời gian để đạt được sự thành công và tăng trưởng bền vững.

Câu hỏi thường gặp?

1. ROCE là gì?

ROCE là chỉ số tài chính được sử dụng để đo lường hiệu suất sử dụng vốn đầu tư của một doanh nghiệp. Nó cho biết mức độ sinh lời mà doanh nghiệp đạt được từ mỗi đơn vị vốn đầu tư.

2. Ý nghĩa của ROCE là gì?

ROCE cho phép đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và khả năng tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nó cũng giúp so sánh hiệu suất tài chính giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành.

3. ROCE và ROE khác nhau như thế nào?

ROCE và ROE là hai chỉ số tài chính khác nhau. ROCE đo lường hiệu suất sử dụng cả vốn sở hữu và vốn vay, trong khi ROE chỉ tập trung vào hiệu suất sử dụng vốn sở hữu. ROCE cho biết mức độ sinh lời mà doanh nghiệp đạt được từ mỗi đơn vị vốn đầu tư, trong khi ROE chỉ phản ánh lợi nhuận gắn kết với vốn sở hữu.

5/5 - 1 bình chọn

TRƯƠNG THẶNG

Chào các bạn, tôi là Thặng Trương - một nhà giao dịch tham gia thị trường ngoại hối từ năm 2018. Hy vọng rằng tất cả các kiến thức và kinh nghiệm trong những năm qua tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp ích được cho các bạn.

Cuối cùng: "Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn." Hãy luôn có một thái độ tích cực để bắt đầu một ngày tốt đẹp.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Chưa có bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.
By commenting you accept the Privacy Policy