• support@sinvest.online
 • 0888.91.91.98
 • 0888.91.91.98
 • Join group

Cách kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott HIỆU QUẢ trong Forex

Cách kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott HIỆU QUẢ trong Forex

Bài viết này sẽ giới thiệu về cách kết hợp giữa hai phương pháp phổ biến trong thị trường ngoại hốiFibonacci và sóng Elliott, để giúp bạn giao dịch hiệu quả. Fibonacci và sóng Elliott đều là công cụ quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật và dự đoán xu hướng giá trong Forex.

Bằng cách sử dụng các mức Fibonacci và các quy tắc sóng Elliott, bạn có thể xác định điểm vào và điểm ra giao dịch tiềm năng, đồng thời định rõ nguy cơ và tiềm năng lợi nhuận.

Bài viết Sinvest cung cấp các ví dụ cụ thể và hướng dẫn cách áp dụng cả hai phương pháp này một cách chi tiết và hiệu quả.

Cùng bắt đầu ngay nhé!

1. Dãy số Fibonacci và tỷ lệ Fibonacci

Dãy số Fibonacci là dãy số bắt đầu với 0 và 1, số tiếp theo bằng tổng 2 số liền trước.

Từ quy luật đó ta có dãy Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, … 

Nếu chia một số bất kỳ cho số đứng liền trước nó trong dãy Fibonacci thì sẽ có kết quả gần bằng 1.618. Lấy ví dụ 34 : 21 = 1.618.

Ngoài ra chia cùng số đó cho số đứng liền sau nó sẽ cho kết quả là 0.618. Lấy ví dụ 34 : 55 = 0.618.

1.618 và 0.618 và 2 số nghịch đảo của nhau. Tức là 1.618 x 0. 618 = 1.

Chia bất kỳ một số cho số đứng trước nó 2 bậc trong dãy số thì sẽ cho kết quả là 2.618.

 • Lấy ví dụ 55 : 21 = 2.618.

Hơn nữa, chia cùng số đó cho số đứng sau nó 2 bậc trong dãy số thì sẽ cho kết quả là 0.382.

 • Lấy ví dụ 55 : 144 = 0.382.

2.618 và 0.382 và 2 số nghịch đảo của nhau. Tức là 2.618 x 0.382 = 1.

Chia bất kỳ một số cho số đứng trước nó 3 bậc trong dãy số sẽ cho kết quả là 4.236.

 • Lấy ví dụ 144 : 34 = 4.236.

Đồng thời chia cùng số đó cho số đứng sau nó 3 bậc trong dãy số thì sẽ có kết quả là 0.236.

 • Lấy ví dụ 144 : 610 = 0.236.

4.618 và 0.236 và 2 số nghịch đảo của nhau. Tức là 4.618 x 0.236 = 1.

………….

2. Mối quan hệ giữa tỷ lệ Fibonacci và các mô hình sóng Elliott

Các mục tiêu theo tỷ lệ Fibonacci thường bộc lộ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Nguyên lý sóng Elliott tạo ra hình dáng và khung sườn trong khi tỷ lệ Fibonacci tạo ra công cụ để đo lường các biến động giá kể cả về biên độ lẫn thời điểm kết thúc. Sự kết hợp tỷ lệ Fibonacci với nguyên lý sóng Elliott quả thật là một sự kết hợp khoa học.

Những mối quan hệ Fibonacci phổ biến nhất và tin cậy nhất có thể được tìm thấy giữa các sóng được nối với nhau bằng một sóng khác chứ không phải giữa 2 sóng liền nhau.

Ví dụ chiều dài của sóng 3 trong một chuỗi 5 sóng sẽ chịu ảnh hưởng từ chiều dài của sóng 1 chứ không phải từ chiều dài của sóng 2.

Tiếp theo bạn sẽ được biết chi tiết cách tính mục tiêu biên độ của từng sóng Elliott với tỷ lệ Fibonacci.

3. Mục tiêu biên độ của từng sóng Elliott theo tỷ lệ Fibonacci

Dưới đây là các chỉ số về biên độ cụ thể khi sử dụng tỷ lệ Fibonacci vào lý thuyết sóng Elliott.

#1. Sóng 1

Sóng 1 là một dao động giá mới khởi đầu cho một chuỗi sóng chủ.

Thông thường chúng ta không giao dịch ở sóng 1 mà sẽ chờ sóng 1 hình thành xong để tính toán biên độ các sóng tiếp theo.

#2. Sóng 2

Sóng 2 hồi lại ít nhất 23.6% nhưng chủ yếu là tại 3 mức 50% 61.8% và 76.4% so với sóng 1.

Sóng 2 - Cách kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott
Sóng 2 – Cách kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott

#3. Sóng 3

Sóng 3 ít nhất bằng sóng 1, trừ các mô hình Leading Diagonal (LD), Ending Diagonal (ED) (với 2 dạng sóng này thì sóng 3 ngắn hơn sóng 1).

Nếu sóng 3 là sóng mở rộng và dài nhất trong các sóng chủ 1, 3, 5 thì nó sẽ có xu hướng bằng 161.8% đến 261.8% thậm chí 461.8% sóng 1.

Sóng 2 - Cách kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott
Sóng 3 – Cách kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott

#4. Sóng 4

Sóng 4 thường hồi lại 38.2% hoặc 50% hoặc 61.8% so với sóng 3 nếu sóng 3 không phải sóng mở rộng.

Trong trường hợp sóng 3 mở rộng thì sóng 4 thường chỉ hồi lại 23.6% hoặc 38.2% so với sóng 3.

Sóng 4 - Cách kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott
Sóng 4 – Cách kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott

#5. Sóng 5

Sóng 5 thường bằng với sóng 1 hoặc đi một khoảng cách 61.8% chiều dài sóng 1.

Nó cũng có thể có thể bằng 38.2% hoặc 61.8% chiều dài tổng của cả sóng 1 và sóng 3 cộng lại (từ chân sóng 1 lên đỉnh sóng 3).

Nếu sóng 5 là sóng mở rộng thì nó sẽ bằng 161.8% sóng 3 hoặc 161.8% chiều dài tổng của sóng 1 và sóng 3 cộng lại.

Lưu ý: Nếu sóng 5 không phải sóng mở rộng thì sẽ xuất hiện phân kỳ giữa đỉnh/đáy sóng 3 và sóng 5. Nếu sóng 5 là sóng mở rộng thì rất khó có hiện tượng phân kỳ trên.

sóng 5
Sóng 5 – Cách kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott

#6. Sóng A

Sau mô hình Ending Diagonal (ED) trong sóng (5) thì sóng A hồi về sóng 2 của mô hình Ending Diagonal (ED) này. 

C:\Users\Administrator\Desktop\waveatar.png
Sóng A – Cách kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott

Khi sóng A là một phần của mô hình Contracting Triangle (CT), sóng (B) hoặc sóng (4) thì nó thường hồi lại 38.2% của cả 5 sóng trước đó và đi vào phạm vi sóng thứ 4 của 5 sóng này. 

Minh họa
Minh họa

#7. Sóng B

Trong mô hình Zigzag (ZZ) thì sóng B hầu như hồi lại 38.2% hoặc 61.8% sóng A.

Trong mô hình Flat (FL) thì nó xấp xỉ bằng sóng A. Trong mô hình Flat (FL) Irregular thì nó thường đi một khoảng cách bằng 138.2% sóng A.

Sóng B
Sóng B

#8. Sóng C

Sóng C có chiều dài ít nhất là 61.8% sóng A. Nó có thể ngắn hơn trong trường hợp mô hình Zigzag (ZZ) Running hoặc Flat (FL) Running trong đó sóng C rất ngắn và không thể vượt qua điểm cuối của sóng A.

Nhìn chung sóng C bằng với sóng A hoặc đi một khoảng cách bằng 161.8% sóng A. Sóng C thường đạt 161.8% chiều dài sóng a trong mô hình Flat (FL) Irregular.

Sóng C - Cách kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott
Sóng C – Cách kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott

Trong mô hình Contracting Triangle (CT) thì sóng C thường bằng 61.8% sóng A.

Trong mô hình Expanding Triangle (ET) thì sóng C thường bằng 161.8% sóng A.

#9. Sóng D

Trong mô hình Contracting Triangle (CT) thì sóng D thường bằng 61.8% sóng B.

Trong mô hình Expanding Triangle (ET) thì sóng C thường bằng 161.8% sóng B.

#10. Sóng E

Trong mô hình Contracting Triangle (CT) thì sóng E thường bằng 61.8% sóng C.

Trong mô hình Expanding Triangle (ET) thì sóng E thường bằng 161.8% sóng C. 

#11. Sóng X

Sóng X tối thiểu hồi lại 38.2% quá trình điều chỉnh A-B-C trước đó; một mức hồi lại 61.8% cũng phổ biến đối với sóng X.

Minh họa
Sóng X

HAIZZ. Vậy là chúng ta đã xong phần lý thuyết về sóng Elliott. Nếu bạn cũng cảm thấy mệt mỏi với “đống” mô hình sóng Elliott này thì hãy cho tôi biết ở bình luận bên dưới.

Nội dung về sóng Elliott là một loạt những mô hình cộng với những cái tên cực kỳ khó để ghi nhớ.

Nếu nhận được nhiều sự quan tâm về phương pháp giao dịch theo sóng Elliott thì tôi sẽ viết một bài học tổng hợp (không hề ngắn) về sóng Elliott với những nội dung cụ thể như sau:

 • 1. Phân loại các mô hình sóng chủ và cách ghi nhớ đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Bạn cũng có thể giao dịch bằng cách ghi nhớ và áp dụng các mô hình sóng chủ này mà không cần quan tâm nhiều đến sóng điều chỉnh.
 • 2. Cách nhận biết mô hình sóng điều chỉnh đã kết thúc hay chưa. Bạn sẽ không cần phải lôi sách vở ra để xem sóng điều chỉnh đang đi vào mô hình nào, bước tiếp theo là gì, … mỗi khi phân tích thị trường Forex trên thực tế.
 • 3. Yếu tố thời gian ảnh hưởng đến mô hình sóng điều chỉnh như thế nào và cách vận dụng để dự đoán các bước của mô hình sóng điều chỉnh đó.
 • 4. Kết hợp những công cụ khác nhau (đã được học) để có thể đếm sóng chính xác nhất.
 • 5. Những cách nhận thị trường đảo chiều khi kết thúc sóng 5. Từ đó bạn sẽ vững tin “gồng lãi” và có phương án chốt lời tối ưu nhất.
 • 6. Và một số nội dung khác nữa …

4. Kết luận

Như vậy, sự kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott mang lại lợi ích vượt trội, giúp tăng khả năng thành công trong giao dịch Forex. Phương pháp Fibonacci cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, trong khi sóng Elliott cho phép nhận diện các chu kỳ và xu hướng của thị trường.

Qua bài viết này, Sinvest đã cung cấp cho bạn các ví dụ cụ thể và hướng dẫn chi tiết về cách áp dụng Fibonacci và sóng Elliott trong giao dịch Forex. Tuy nhiên, để áp dụng thành công phương pháp này, bạn cần đầu tư thời gian và nỗ lực để hiểu rõ về cả hai phương pháp và thị trường ngoại hối.

Bạn có thể tìm thấy tất cả điều này và các kiến thức khác về thị trường ngoại hối tại Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu hoàn toàn MIỄN PHÍ tại SINVEST.vn.

Câu hỏi thường gặp?

1. Fibonacci và sóng Elliott là gì?

Fibonacci là một chuỗi số có tính chất đặc biệt, được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá.

Trong khi đó, sóng Elliott là một mô hình phân tích kỹ thuật dựa trên sự lặp đi lặp lại của các chu kỳ và sóng trong thị trường tài chính.

2. Tại sao cần kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott trong Forex?

Kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott trong Forex mang lại lợi thế vì cả hai phương pháp đều giúp nhà giao dịch xác định xu hướng giá và các điểm giao dịch tiềm năng. Fibonacci cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, trong khi sóng Elliott cho phép nhận diện các chu kỳ và xu hướng của thị trường.

3. Làm thế nào để áp dụng Fibonacci và sóng Elliott trong giao dịch Forex?

Để áp dụng thành công Fibonacci và sóng Elliott trong Forex, bạn cần nắm vững nguyên lý và quy tắc của cả hai phương pháp. Bạn có thể sử dụng các công cụ và chỉ báo trên nền tảng giao dịch để vẽ mức Fibonacci và nhận diện các sóng Elliott trên biểu đồ giá. Qua việc xác định các mức hỗ trợ, kháng cự và các sóng điều chỉnh, bạn có thể xác định điểm vào và điểm ra giao dịch.

 

4.8/5 - 22 bình chọn

Level 3: Phân tích kỹ thuật nâng cao

SINVEST

Tại sao SINVEST tồn tại?

Bởi vì chúng tôi muốn làm nên một thứ gì đó có ích cho cộng đồng, cho những anh em trader Việt Nam có một địa chỉ tin cậy để tìm kiếm những kiến thức đúng về Forex, để cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn minh và lớn mạnh.

Khi chúng ta có một cộng đồng đủ lớn, tiếng nói đủ lớn, chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ lợi ích của chính mình.

23 Bình luận
 • Nếu nhận được nhiều sự quan tâm về phương pháp giao dịch theo sóng Elliott thì tôi sẽ viết một bài học tổng hợp (không hề ngắn) về sóng Elliott với những nội dung cụ thể như sau:

  Phân loại các mô hình sóng chủ và cách ghi nhớ đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Bạn cũng có thể giao dịch bằng cách ghi nhớ và áp dụng các mô hình sóng chủ này mà không cần quan tâm nhiều đến sóng điều chỉnh.
  Cách nhận biết mô hình sóng điều chỉnh đã kết thúc hay chưa. Bạn sẽ không cần phải lôi sách vở ra để xem sóng điều chỉnh đang đi vào mô hình nào, bước tiếp theo là gì, … mỗi khi phân tích thị trường Forex trên thực tế.
  Yếu tố thời gian ảnh hưởng đến mô hình sóng điều chỉnh như thế nào và cách vận dụng để dự đoán các bước của mô hình sóng điều chỉnh đó.
  Kết hợp những công cụ khác nhau (đã được học) để có thể đếm sóng chính xác nhất.
  Những cách nhận thị trường đảo chiều khi kết thúc sóng 5. Từ đó bạn sẽ vững tin “gồng lãi” và có phương án chốt lời tối ưu nhất.
  Và một số nội dung khác nữa …
  Rất mong ads viết bài này….

 • rất hay, rất tâm huyết, mình đang chờ đợi bài viết tiếp theo của bạn về sóng e, mong bạn sớm ra để mình được học tập, rất cảm ơn bài chia sẻ của bạn

 • Trong mô hình ED và LD, sóng 3 có nhất thiết phải ngắn hơn sóng 1 không bạn? Vì ở bài Mô hình sóng chủ cũng chỉ nói sóng 3 không phải là sóng ngắn nhất trong 3 sóng 1, 3, 5 và hình ví dụ mình thấy sóng 3 cũng không ngắn hơn sóng 1.

 • Bài viết về sóng Elliot rất hay, rất tâm huyết. Rất mong sớm có bài viết tổng hợp về sóng Elliot. Cảm ơn admin rất nhiều! Chúc admin nhiều sức khỏe và thành công !

Leave a Message

Registration isn't required.
By commenting you accept the Privacy Policy