• support@sinvest.online
 • 0888.91.91.98
 • 0888.91.91.98
 • Join group

Kinh ngạc sau chiến lược đầu tư Benjamin Graham ít ai biết

Kinh ngạc sau chiến lược đầu tư Benjamin Graham ít ai biết

Một trong những nhà đầu tư nổi tiếng và thành công nhất của thế kỷ 20 là Benjamin Graham. Ông là một trong những nhà đầu tư giá trị đầu tiên. Các nhà đầu tư khác đã sử dụng phương pháp đầu tư tương tự trước đây. Chiến lược đầu tư Benjamin Graham sử dụng và lưu truyền rộng rãi chính là đầu tư giá trị, nó vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

1. Đôi nét về Benjamin Graham

Đôi nét về Benjamin Graham
Đôi nét về Benjamin Graham

Benjamin Graham là một nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán. Nghiên cứu về chứng khoán của ông đã đặt nền móng cho việc định giá cơ bản chuyên sâu được tất cả những người tham gia thị trường sử dụng trong phân tích chứng khoán ngày nay. 

Ông là một nhà kinh tế và nhà đầu tư chuyên nghiệp người Mỹ. Graham được coi là người đầu tiên đề xuất phương pháp đầu tư giá trị, một phương pháp đầu tư mà ông bắt đầu giảng dạy tại Trường Kinh doanh Columbia vào năm 1928 và sau đó được tinh chỉnh với David Dodd thông qua các ấn bản khác nhau của cuốn sách nổi tiếng của họ về Phân tích Chứng khoán .

Các môn đệ của Graham bao gồm Warren Buffett, William J. Ruane, Irving Kahn, Walter J. Schloss và những người khác. Buffett, người cho rằng Graham đã tạo nền tảng cho ông bằng một khuôn khổ đầu tư trí tuệ hợp lý, đã mô tả ông là người có ảnh hưởng lớn thứ hai trong cuộc đời ông sau chính cha mình. 

Trên thực tế, Graham có ảnh hưởng lớn đến các sinh viên của mình đến nỗi hai người trong số họ, Buffett và Kahn, đã đặt tên con trai của họ là Howard Graham Buffett và Thomas Graham Kahn theo tên ông.

Cuốn sách nổi tiếng của ông – Nhà đầu tư thông minh đã được công nhận là tác phẩm nền tảng trong lĩnh vực đầu tư giá trị.

2. Chiến lược đầu tư Benjamin Graham: Đầu tư giá trị

Chiến lược đầu tư Benjamin Graham: Đầu tư giá trị
Chiến lược đầu tư Benjamin Graham: Đầu tư giá trị

Như đã đề cập trước đó, Benjamin Graham là một trong những nhà đầu tư giá trị đầu tiên. Ông đã rất thành công và kiếm được nhiều tiền nhờ đầu tư. Là một nhà đầu tư giá trị, Graham luôn cố gắng có được những công ty được định giá (dưới) tốt nhất mà ông có thể tìm thấy.

Triết lý của Benjamin Graham dựa trên kiến ​​thức và chuyên môn của các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nên luôn tự mình tính toán giá trị thực của một công ty.

 Giá trị tính toán của một công ty phải cao hơn giá trị thị trường hiện tại. Một nhà đầu tư phải dựa trên sự thật và phân tích đúng đắn. Graham đã dạy rằng giá đúng cho một khoản đầu tư không phải là giá trị thị trường, mà là giá trị là kết quả của quá trình phân tích đúng đắn.

Benjamin Graham cũng dạy rằng đầu tư là mua và sở hữu một công ty. Hơn nữa, công ty nên có thu nhập thực tế, hoặc dòng tiền. 

Nếu bạn không nghĩ rằng đầu tư là sở hữu một công ty, hoặc bạn dựa vào lời hứa về thu nhập trong tương lai của công ty, thì bạn là một nhà đầu cơ. Và Benjamin Graham, là một nhà đầu tư giá trị, chắc chắn không phải là một nhà đầu cơ.

Và cuối cùng, Benjamin Graham nhận ra rằng thật dễ dàng tìm được những khoản đầu tư tốt trong những thời điểm thị trường tồi tệ. Nhưng khó hơn rất nhiều để tìm được những khoản đầu tư tốt vào những thời điểm thuận lợi trên thị trường.

3. Phương pháp đầu tư của Benjamin Graham

Phương pháp đầu tư

Nhưng bây giờ, làm thế nào mà Benjamin Graham chọn đúng khoản đầu tư? Ông đã sử dụng loại phân tích nào khi đầu tư?

Trước hết, ông phân tích ‘sức mạnh kiếm tiền’ của một công ty. Grahan lấy thu nhập trung bình của 7 đến 10 năm qua thì biết công ty có thu nhập bền vững. Điều này cũng giúp ông thoát khỏi những mánh khóe nội gián , chẳng hạn như việc làm tăng lợi nhuận đột biến với những mánh khóe của quản lý.

Thứ hai, ông đã sử dụng sáu cái gọi là yếu tố kinh doanh . Benjamin Graham đã sử dụng các yếu tố kinh doanh này để phân tích các công ty mà ông quan tâm. Sáu yếu tố kinh doanh được giải thích dưới đây.

Khả năng sinh lời là yếu tố kinh doanh đầu tiên. Không có lợi nhuận, một công ty không có ý nghĩa của cuộc sống. Hoặc ít nhất là không về lâu dài. Graham đã tính toán khả năng sinh lời bằng cách chia thu nhập hoạt động cho doanh thu.

Yếu tố kinh doanh thứ hai là sự ổn định . Benjamin Graham cho rằng các công ty nên hoạt động theo một cách khá dễ đoán. Ông nghĩ rằng đầu tư là về sự ổn định. Ông xác định sự ổn định bằng cách phân tích thu nhập trên mỗi cổ phiếu của một công ty trong khoảng thời gian 10 năm.

Yếu tố kinh doanh thứ ba mà Benjamin Graham sử dụng là tăng trưởng . Ông so sánh sự tăng trưởng của một công ty với sự tăng trưởng của một chỉ số công ty (như Chỉ số Công nghiệp Dow Jones). Ông so sánh mức tăng trưởng trên mỗi cổ phiếu. Nếu tốc độ tăng trưởng của công ty cao hơn mức tương đương, thì công ty đó đáng để đầu tư.

Tình hình tài chính của một công ty trong yếu tố kinh doanh thứ tư. Graham xác định tình hình tài chính của một công ty bằng cách phân tích tỷ lệ nợ của nó. Ông so sánh các khoản nợ của một công ty với tài sản. Nợ càng nhỏ so với tài sản, Benjamin Graham càng thích công ty.

Benjamin Graham cũng nghĩ rằng các nhà đầu tư nên có một dòng tiền bền vững. Do đó, yếu tố kinh doanh thứ năm là tỷ suất cổ tức bền vững . Lẽ ra công ty phải có lịch sử chi trả cổ tức liên tục.

Yếu tố kinh doanh cuối cùng là lịch sử giá cả . Graham chỉ quan tâm đến những công ty có giá cổ phiếu tăng liên tục qua các năm.

4. 3 Chiến lược đầu tư Benjamin Graham hiệu quả

Benjamin Graham là một nhà đầu tư thành công. Để trở thành một nhà đầu tư vĩ đại như ông ấy, bạn nên học cách những người khác đã làm. Dưới đây là 3 chiến lược đầu tư Benjamin Graham hiệu quả.

4.1. Chiến lược đầu tư Benjamin Graham: Đầu tư theo quỹ/ theo cổ phiếu Blue Chip

Đầu tư theo quỹ/ theo cổ phiếu Blue Chip
Đầu tư theo quỹ/ theo cổ phiếu Blue Chip

Chiến lược đầu tư Benjamin Graham được đề xuất đầu tiên là đầu tư vào một quỹ chỉ số có uy tín theo một chỉ số phổ biến như DIJA hoặc S&P 500. Graham tin rằng việc lựa chọn chỉ số sẽ tạo ra rất ít sự khác biệt.

Nghiên cứu chung về hoạt động của quỹ dường như chỉ ra rằng Quỹ chỉ số S&P 500 xếp hạng cao nhất, đặc biệt là so với các quỹ tương hỗ được quản lý (như mong đợi). Một số Quỹ chỉ số S&P 500 hoạt động tốt nhất dường như là quỹ của Vanguard [VFINX], Fidelity [FUSEX] và Schwab [SWPPX].

Tuy nhiên, có rất nhiều tài nguyên trực tuyến dành riêng cho mục đích phân tích các quỹ chỉ số. Vì vậy, chúng ta sẽ chuyển sang những chiến lược phức tạp hơn và sinh lời nhiều hơn của Graham – những chiến lược liên quan đến việc lựa chọn cổ phiếu.

4.2. Chiến lược đầu tư Benjamin Graham: Cổ phiếu hạng phòng thủ

Chiến lược đầu tư Benjamin Graham: Cổ phiếu hạng phòng thủ
Chiến lược đầu tư Benjamin Graham: Cổ phiếu hạng phòng thủ

Loại cổ phiếu đầu tiên do Graham đề xuất được gọi là Cổ phiếu phòng thủ . Các tiêu chí mà Graham đã chỉ định để xác định các cổ phiếu Phòng thủ như sau:

 • Doanh thu hàng năm không dưới 100 triệu đô la.
 • 2-A. Tài sản ngắn hạn ít nhất phải gấp đôi nợ ngắn hạn.
 • 2-B. Nợ dài hạn không được vượt quá tài sản lưu động ròng.
 • 3. Một số thu nhập cho cổ phiếu phổ thông trong mỗi 10 năm qua.
 • 4. Chi trả [cổ tức] liên tục trong ít nhất 20 năm qua.
 • 5. Mức tăng tối thiểu ít nhất một phần ba thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong 10 năm qua.
 • 6. Giá hiện tại không được cao hơn 15 lần thu nhập trung bình.
 • 7. Giá hiện tại không được cao hơn 1,5 lần giá trị sổ sách. Theo nguyên tắc chung, chúng tôi đề xuất rằng tích của số nhân nhân với tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách không được vượt quá 22,5.

4.3. Chiến lược đầu tư Benjamin Graham: Cổ phiếu doanh nghiệp trung bình

Đối với các nhà đầu tư doanh nghiệp trung bình đang tìm kiếm lợi nhuận cao hơn và sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn để duy trì danh mục đầu tư của mình, Graham ư đề xuất các tiêu chí sau để xác định các cổ phiếu cấp Doanh nghiệp trung bình như sau:

Cổ phiếu doanh nghiệp trung bình
Cổ phiếu doanh nghiệp trung bình
 • 1-A. Tài sản ngắn hạn ít nhất 1,5 lần nợ ngắn hạn.
 • 1-B. Nợ không quá 110% tài sản lưu động ròng.
 • 2. Thu nhập ổn định: Không thâm hụt trong 5 năm qua được đề cập trong Hướng dẫn chứng khoán.
 • 3. Bản ghi cổ tức: Một số cổ tức hiện tại.
 • 4. Tăng trưởng thu nhập: Thu nhập năm ngoái cao hơn so với 4 năm trước.
 • 5. Giá cả: Ít hơn 120% tài sản hữu hình ròng.

Vì các cổ phiếu Doanh nghiệp trung bình không được thiết lập tốt như các cổ phiếu phòng thủ , nên danh mục đầu tư cần phải được đa dạng hóa nhiều hơn.

5. Tổng kết

Các chiến lược đầu tư Benjamin Graham sẽ không có uy tín nếu chúng không được chứng minh là rất hiệu quả. Khái niệm của ông về việc phân tích chặt chẽ sổ sách của một công ty tỏ ra cực kỳ hữu ích trong thời đại mà ít người khác làm được như vậy. Nếu như bạn tin rằng đầu tư giá trị là cốt lõi, thì hãy nghiền ngẫm bìa viết này xem thực sự phù hợp với mình không nhé!
Những câu hỏi thường gặp

1. Benjamin Graham được biết đến vì điều gì?

Benjamin Graham được coi là người sáng lập ngành phân tích chứng khoán và đặc biệt là đầu tư giá trị.

2. Ba nguyên tắc đầu tư theo Benjamin Graham là gì?

Các nguyên tắc đầu tư chính của Benjamin Graham là:

 • Đầu tư với biên độ an toàn 
 • Dự đoán sự biến động và hưởng lợi từ nó
 • Biết bạn giỏi loại hình đầu tư nào; nói cách khác, hãy biết bạn là kiểu nhà đầu tư nào.

3. 3 chiến lược đầu tư theo Benjamin Graham hiệu quả là gì>

Đầu tư theo quỹ/ theo cổ phiếu Blue Chips

Chọn Cổ phiếu hạng phòng thủ

Chọn Cổ phiếu doanh nghiệp trung bình

5/5 - 10 bình chọn

VÕ LIÊN

“You have to fight the bad days to earn the best days”

Chưa có bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.
By commenting you accept the Privacy Policy