• support@sinvest.online
 • 0888.91.91.98
 • 0888.91.91.98
 • Join group

NPV là gì? Ý nghĩa & Cách tính chỉ số Net Present Value CHI TIẾT

NPV là gì? Ý nghĩa & Cách tính chỉ số Net Present Value CHI TIẾT

Chỉ số NPV là gì? Là một nhà đầu tư, bạn đã từng nhiều lần nghe nói đến NPV nhưng chưa hiểu chỉ số này có ý nghĩa gì trong đầu tư. Đây là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đánh giá tính khả thi của một dự án đầu tư.

NPV là khái niệm cơ bản trong phân tích đầu tư, giúp các nhà quản lý và nhà đầu tư hiểu rõ giá trị tương lai của dự án và xác định xem liệu nó có mang lại lợi nhuận hay không. Bài viết này Sinvest sẽ trình bày ý nghĩa của NPV và cách tính toán chỉ số này một cách chi tiết.

Chúng ta cùng bắt đầu nhé!

1. NPV là gì?

Chỉ số NPV (viết tắt của Net Present Value) là một công cụ quản lý tài chính được sử dụng để đánh giá giá trị hiện tại của một dự án hoặc một chuỗi các dòng tiền thu chi trong tương lai. NPV tính toán sự khác biệt giữa tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền thu và chi trong một khoảng thời gian nhất định và giá trị ban đầu của dự án.

Chỉ số NPV là gì?
Chỉ số NPV là gì?

Hiểu một cách đơn giản, NPV đo lường giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền thu và chi trong suốt chu kỳ của một dự án, dựa trên một tỷ lệ chiết khấu (discount rate) nhất định. Ý nghĩa của NPV nằm trong việc đưa ra quyết định về khả năng sinh lời của dự án và đánh giá rủi ro của nó. Vì vậy chỉ báo này có thể giúp nhà đầu tư đánh giá, phân tích khả năng sinh lời của dự án hoặc khoản tiền đầu tư.

2. Công thức tính NPV

Công thức tính NPV như sau:

cong thuc tinh npv

Trong đó: 

 • i: Tỷ lệ chiết khấu
 • t: Thời điểm được tính (thường theo năm)

Khi dòng tiền không đều, ta áp dụng công thức nhau.

cach tinh npv

Trong đó:

 • Rt: Dòng tiền ở thời điểm t
 • i:  Tỷ lệ chiết khấu
 • Co: Chi phí ban đầu dùng để đầu tư
 • t: Thời gian tính (thường theo năm)

3. Ý nghĩa của chỉ số NPV

Khi tính toán chỉ số NPV, nhà đầu tư sẽ dễ dàng biết được giá trị của chỉ số NPV là dương, âm hay bằng 0. Dựa vào kết quả của NPV ta có thể biết được ý nghĩa như sau:

 • NPV > 0: Khi NPV lớn hơn 0, tức là giá trị hiện tại của các dòng tiền thu vượt quá giá trị hiện tại của các dòng tiền chi. Điều này cho thấy dự án có khả năng sinh lợi nhuận và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với tỷ lệ chiết khấu. Kết quả này cho thấy dự án có tính khả thi và hấp dẫn, và có thể được xem xét để đầu tư.
 • NPV < 0: Khi NPV nhỏ hơn 0, tức là giá trị hiện tại của các dòng tiền thu thấp hơn giá trị hiện tại của các dòng tiền chi. Điều này cho thấy dự án không có khả năng sinh lợi nhuận đủ để vượt qua tỷ lệ chiết khấu. Kết quả này cho thấy dự án không khả thi và có thể gây thua lỗ.
 • NPV = 0: Khi NPV bằng 0, tức là giá trị hiện tại của các dòng tiền thu bằng giá trị hiện tại của các dòng tiền chi. Kết quả này cho thấy dự án hoà vốn, tức là không có lợi nhuận ròng được kỳ vọng từ dự án. Tùy thuộc vào các yếu tố khác như rủi ro và mục tiêu đầu tư của nhà đầu tư, dự án có thể tiếp tục hoặc bị loại bỏ.

Tóm lại, NPV là một chỉ số quan trọng để đánh giá tính khả thi và lợi nhuận của dự án hoặc quyết định đầu tư. Các kết quả NPV dương, âm và bằng 0 cung cấp thông tin quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh về tiềm năng lợi nhuận và rủi ro của dự án.

4. Ví dụ về chỉ số NPV trong thực tế

Để minh họa ví dụ về chỉ số NPV trong thực tế, hãy xem xét một ví dụ về việc đánh giá lợi nhuận của một dự án đầu tư.

Ví dụ:

Giả sử bạn đang xem xét đầu tư vào một dự án xây dựng một nhà hàng. Dự án này đòi hỏi một khoản đầu tư ban đầu là $200,000 và dự kiến sẽ tạo ra các dòng tiền thu nhập hàng năm trong suốt 5 năm tới.

Dòng tiền thu nhập được dự kiến như sau:

 • Năm 1: $50,000
 • Năm 2: $60,000
 • Năm 3: $70,000
 • Năm 4: $80,000
 • Năm 5: $90,000

Giả sử bạn đã xác định rằng tỷ lệ chiết khấu thích hợp cho dự án này là 8% mỗi năm.

Để tính toán NPV, ta áp dụng công thức:

cach tinh npv

Áp dụng vào ví dụ này, ta tính toán NPV như sau:

 • Năm 1: NPV₁ = $50,000 / (1 + 0.08)¹ = $50,000 / 1.08 = $46,296.30
 • Năm 2: NPV₂ = $60,000 / (1 + 0.08)² = $60,000 / 1.1664 = $51,587.97
 • Năm 3: NPV₃ = $70,000 / (1 + 0.08)³ = $70,000 / 1.2597 = $55,545.31
 • Năm 4: NPV₄ = $80,000 / (1 + 0.08)⁴ = $80,000 / 1.3605 = $58,728.34
 • Năm 5: NPV₅ = $90,000 / (1 + 0.08)⁵ = $90,000 / 1.4693 = $61,346.99

NPV = NPV₁ + NPV₂ + NPV₃ + NPV₄ + NPV₅ – C₀ = $46,296.30 + $51,587.97 + $55,545.31 + $58,728.34 + $61,346.99 – $200,000 = $27304.91

Trong trường hợp này, NPV là $27,304.91, tức là giá trị hiện tại của các dòng tiền thu vượt qua giá trị hiện tại của khoản đầu tư ban đầu ($200,000). Với NPV dương, dự án xây dựng nhà hàng này có khả năng sinh lợi nhuận và có tính khả thi với tỷ suất chiết khấu 8%. Kết quả này cho thấy việc đầu tư vào dự án xây dựng nhà hàng có thể mang lại lợi nhuận tương đối và có thể đáng xem xét.

5. Ưu – nhược điểm của chỉ số NPV

Chỉ số NPV là một trong những chỉ số được sử dụng thường xuyên để đánh giá mức độ hiệu quả của một dự án. Tuy nhiên chỉ số này cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

Dưới đây là trình bày chi tiết về cả hai khía cạnh:

Ưu - nhược điểm của chỉ số NPV
Ưu – nhược điểm của chỉ số NPV

#1. Ưu điểm

 • Đo lường giá trị thời gian của tiền: NPV tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền thu và chi trong tương lai dựa trên tỷ suất chiết khấu. Điều này cho phép đưa ra quyết định dựa trên giá trị thời gian của tiền và giúp đánh giá mức độ hấp dẫn của dự án hoặc đầu tư trong tương lai.
 • Đánh giá tính khả thi tài chính: NPV cho phép xem xét lợi nhuận sau thuế trong quá trình thực hiện dự án và so sánh với các khoản đầu tư ban đầu. Khi NPV dương, dự án có khả năng sinh lợi nhuận và có tính khả thi tài chính.
 • Đưa ra quyết định hiệu quả: NPV giúp so sánh giữa các dự án hoặc đầu tư khác nhau và lựa chọn quyết định tối ưu. Bằng cách so sánh giá trị NPV của các dự án khác nhau, người đầu tư có thể lựa chọn dự án mang lại giá trị tài chính cao nhất.

#2. Nhược điểm

 • Phụ thuộc vào giả định về tỷ suất chiết khấu: NPV dựa trên giả định rằng tỷ suất chiết khấu là chính xác và đúng đắn. Tuy nhiên, việc ước lượng tỷ suất chiết khấu có thể gây ra sai lệch và ảnh hưởng đến kết quả của NPV.
 • Không quan tâm đến quy mô dự án: NPV chỉ tập trung vào giá trị tài chính của dự án mà không xem xét đến quy mô hoặc kích thước dự án. Điều này có thể dẫn đến việc không xem xét được các yếu tố như mức độ rủi ro hoặc tiềm năng tăng trưởng trong quá trình đánh giá.
 • Không phản ánh sự biến động của lợi suất: NPV không xem xét sự biến động của lợi suất trong quá trình đánh giá dự án. Khi lợi suất thay đổi, giá trị hiện tại của tiền có thể bị ảnh hưởng và dẫn đến sự thay đổi của NPV.
 • Không đánh giá được các yếu tố không tài chính: NPV chỉ tập trung vào giá trị tài chính và không đánh giá các yếu tố không tài chính như tác động xã hội, môi trường, hoặc văn hóa. Điều này có thể làm giảm khả năng đánh giá toàn diện của dự án.

Tóm lại, NPV là một chỉ số quan trọng để đánh giá tính khả thi tài chính của dự án hoặc đầu tư. Tuy nhiên, cần xem xét cẩn thận các giả định và hạn chế của NPV khi sử dụng nó để ra quyết định cuối cùng.

6. Kết luận

Trên thực tế, chỉ số NPV là một trong những công cụ quan trọng trong lĩnh vực tài chính và quản lý dự án. Trong bài viết này, Sinvset đã trình bày về khái niệm, ý nghĩa và cách tính toán NPV, cũng như tác động của nó đến quyết định đầu tư. Điều quan trọng là hiểu rõ NPV là gì và làm thế nào nó có thể giúp ta đánh giá tính khả thi của một dự án.

Qua bài viết này, hi vọng rằng bạn đã có cái nhìn tổng quan về chỉ số NPV và cách áp dụng nó trong việc đánh giá dự án. Việc hiểu rõ NPV có thể giúp bạn đưa ra những quyết định tài chính thông minh và tối ưu cho doanh nghiệp của mình.

Câu hỏi thường gặp?

1. Chỉ số NPV là gì?

NPV là viết tắt của Net Present Value, hay còn được gọi là Chỉ số Giá trị hiện tại ròng. Đây là một công cụ tài chính được sử dụng để đo lường giá trị của một dự án hoặc đầu tư. Nó tính toán giá trị hiện tại của dòng tiền thu và chi trong tương lai và so sánh nó với chi phí đầu tư ban đầu.

2. Chỉ số NPV có ý nghĩa như thế nào trong việc đánh giá một dự án?

Chỉ số NPV cho ta biết giá trị hiện tại của lợi nhuận thu về từ dự án hoặc đầu tư. Nếu NPV là dương, nghĩa là dự án có khả năng tạo ra lợi nhuận và có thể được coi là khả thi. Ngược lại, nếu NPV là âm, dự án có thể không đáng đầu tư vì có thể không sinh lợi nhuận đủ để bù đắp chi phí và rủi ro.

3. NPV có nhược điểm gì không?

Một nhược điểm của NPV là nó dựa trên các giả định về mức đòn bẩy tài chính và mức chiết khấu, và các giả định này có thể thay đổi theo thời gian. Ngoài ra, NPV không đánh giá được các yếu tố không tài chính như tác động môi trường, xã hội và chính trị đối với dự án.

5/5 - 11 bình chọn

TRƯƠNG THẶNG

Chào các bạn, tôi là Thặng Trương - một nhà giao dịch tham gia thị trường ngoại hối từ năm 2018. Hy vọng rằng tất cả các kiến thức và kinh nghiệm trong những năm qua tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp ích được cho các bạn.

Cuối cùng: "Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn." Hãy luôn có một thái độ tích cực để bắt đầu một ngày tốt đẹp.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Chưa có bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.
By commenting you accept the Privacy Policy